Đăng ký tạm trú là nghĩa vụ của người thuê hay người cho thuê nhà?

Người thuê nhà phải có nghĩa vụ khai báo tạm trú khi đi thuê nhà. Ảnh: LĐO
Người thuê nhà phải có nghĩa vụ khai báo tạm trú khi đi thuê nhà. Ảnh: LĐO
Người thuê nhà phải có nghĩa vụ khai báo tạm trú khi đi thuê nhà. Ảnh: LĐO
Lên top