Dân xây nhà trái phép, không thể xử phạt hay dỡ bỏ là xong

Đất nông nghiệp nằm trong các dự án hơn 10 năm chưa triển khai, người dân cũng không được xây dựng hay sản xuất được. Ảnh: TT
Đất nông nghiệp nằm trong các dự án hơn 10 năm chưa triển khai, người dân cũng không được xây dựng hay sản xuất được. Ảnh: TT
Đất nông nghiệp nằm trong các dự án hơn 10 năm chưa triển khai, người dân cũng không được xây dựng hay sản xuất được. Ảnh: TT
Lên top