Dân mua phải chung cư vi phạm có quyền trả nhà hay đòi lại tiền?

Dự án Bemes. Ảnh PV
Dự án Bemes. Ảnh PV
Dự án Bemes. Ảnh PV
Lên top