Dân đỏ mắt tìm nhà toàn số chẵn, số nhảy cóc giữa lòng Đà Nẵng

Đường Nguyễn Phước Tần đường đánh số lộn xộn, nhảy cóc khiến người dân gặp khó khăn khi tìm kiếm. Ảnh: HL
Đường Nguyễn Phước Tần đường đánh số lộn xộn, nhảy cóc khiến người dân gặp khó khăn khi tìm kiếm. Ảnh: HL
Đường Nguyễn Phước Tần đường đánh số lộn xộn, nhảy cóc khiến người dân gặp khó khăn khi tìm kiếm. Ảnh: HL
Lên top