VIẾT TIẾP VỤ “CHO CHÍNH QUYỀN MƯỢN ĐẤT LÀM TRỤ SỞ RỒI... MẤT?”:

Dân đang khiếu nại, thành phố đã cấp đất cho phường

Biên bản làm việc giữa bà Đinh Thị Anh và cán bộ phường Tân Phú ghi nhận UBND TP.Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho UBND phường Tân Phú đối với mảnh đất gia đình bà đang khiếu nại.
Biên bản làm việc giữa bà Đinh Thị Anh và cán bộ phường Tân Phú ghi nhận UBND TP.Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho UBND phường Tân Phú đối với mảnh đất gia đình bà đang khiếu nại.
Biên bản làm việc giữa bà Đinh Thị Anh và cán bộ phường Tân Phú ghi nhận UBND TP.Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho UBND phường Tân Phú đối với mảnh đất gia đình bà đang khiếu nại.
Lên top