Đắk Nông quy hoạch đô thị chồng chéo, không bám thực tế…

Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa là địa phương có nhiều đồ án quy hoạch đô thị chồng chéo lên nhau. Ảnh: Phan Tuấn
Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa là địa phương có nhiều đồ án quy hoạch đô thị chồng chéo lên nhau. Ảnh: Phan Tuấn
Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa là địa phương có nhiều đồ án quy hoạch đô thị chồng chéo lên nhau. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top