Đắk Lắk sẽ có sân vận động 560 tỉ với sức chứa 25.000 chỗ ngồi

Ảnh dự thảo thiết kế sân vận động nhưng chưa phải là chính thức. Ảnh: Lin Xong
Ảnh dự thảo thiết kế sân vận động nhưng chưa phải là chính thức. Ảnh: Lin Xong
Ảnh dự thảo thiết kế sân vận động nhưng chưa phải là chính thức. Ảnh: Lin Xong
Lên top