“Đại gia” Hàn Quốc tái khởi động dự án đại siêu thị Ciputra Mall

Phối cảnh dự án Ciputra Mall
Phối cảnh dự án Ciputra Mall