Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương: Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư khả thi

Lên top