Đà Nẵng xuất hiện sân golf có phong cách độc nhất tại Châu Á

Sân bulkhead đầu tiên của Châu Á tại BRG Đà Nẵng Golf Resort
Sân bulkhead đầu tiên của Châu Á tại BRG Đà Nẵng Golf Resort
Sân bulkhead đầu tiên của Châu Á tại BRG Đà Nẵng Golf Resort
Lên top