Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện dự án lấn sông Hàn

Dự án Marina Complex án ngữ tại mặt tiền sông Hàn đang bị tạm dừng để rà soát hồ sơ pháp lý và lấy ý kiến cộng đồng
Dự án Marina Complex án ngữ tại mặt tiền sông Hàn đang bị tạm dừng để rà soát hồ sơ pháp lý và lấy ý kiến cộng đồng
Dự án Marina Complex án ngữ tại mặt tiền sông Hàn đang bị tạm dừng để rà soát hồ sơ pháp lý và lấy ý kiến cộng đồng
Lên top