Đà Nẵng thu hồi giấy phép 35/36 căn nhà của Đất Xanh Miền Trung

Đà Nẵng đình chỉ thi công 36 căn nhà tại khu đô thị Phú Mỹ An của Công ty Đất Xanh Miền Trung. Ảnh: TT
Đà Nẵng đình chỉ thi công 36 căn nhà tại khu đô thị Phú Mỹ An của Công ty Đất Xanh Miền Trung. Ảnh: TT
Đà Nẵng đình chỉ thi công 36 căn nhà tại khu đô thị Phú Mỹ An của Công ty Đất Xanh Miền Trung. Ảnh: TT
Lên top