Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công. Ảnh: TT
Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công. Ảnh: TT
Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công. Ảnh: TT
Lên top