Đà Nẵng: Làm gì để giữ không gian biển khi quỹ đất cạn dần?

Lên top