Đà Nẵng: Khởi động dự án du lịch biển DAP với tổng vốn đầu tư 5 tỉ đồng

Đại diện chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu du lịch biển DAP. Nguồn: T&T
Đại diện chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu du lịch biển DAP. Nguồn: T&T
Đại diện chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu du lịch biển DAP. Nguồn: T&T
Lên top