Đà Nẵng định giá 69 triệu đồng/m2 tại dự án có liên quan tới Vũ “nhôm"

Đất tại dự án Phú Gia Compound có giá 69 triệu động/m2. Ảnh: TT
Đất tại dự án Phú Gia Compound có giá 69 triệu động/m2. Ảnh: TT
Đất tại dự án Phú Gia Compound có giá 69 triệu động/m2. Ảnh: TT
Lên top