Đà Nẵng: Điều chỉnh quy mô đầu tư các lối đi bộ xuống biển

Lối đi bộ xuống biển giữa dự án Furama - Ariyana. Ảnh: H.Vinh
Lối đi bộ xuống biển giữa dự án Furama - Ariyana. Ảnh: H.Vinh
Lối đi bộ xuống biển giữa dự án Furama - Ariyana. Ảnh: H.Vinh
Lên top