Đà Nẵng công bố điều chỉnh bảng giá đất chu kỳ 2020-2024

Đà Nẵng công bố quyết định điều chỉnh bảng giá đất chu kỳ 2020-2024. Ảnh: HL
Đà Nẵng công bố quyết định điều chỉnh bảng giá đất chu kỳ 2020-2024. Ảnh: HL
Đà Nẵng công bố quyết định điều chỉnh bảng giá đất chu kỳ 2020-2024. Ảnh: HL
Lên top