Đà Nẵng: Có hiện tượng đầu cơ tạo cơn sốt đất ảo để trục lợi

Có hiện tượng đầu cơ tạo cơn sốt đất ảo để trục lợi của một nhóm người ở Đà Nẵng. Ảnh: LĐO
Có hiện tượng đầu cơ tạo cơn sốt đất ảo để trục lợi của một nhóm người ở Đà Nẵng. Ảnh: LĐO
Có hiện tượng đầu cơ tạo cơn sốt đất ảo để trục lợi của một nhóm người ở Đà Nẵng. Ảnh: LĐO
Lên top