Đà Nẵng chưa có quyết định về đầu tư hay dừng cảng Liên Chiểu

Cảng Tiên Sa của Đà Nẵng đang quá tải và đây là lý do để xây thêm cảng Liên Chiểu. Ảnh: Tư liệu
Cảng Tiên Sa của Đà Nẵng đang quá tải và đây là lý do để xây thêm cảng Liên Chiểu. Ảnh: Tư liệu
Cảng Tiên Sa của Đà Nẵng đang quá tải và đây là lý do để xây thêm cảng Liên Chiểu. Ảnh: Tư liệu
Lên top