Đà Nẵng: Bất thường trong xét duyệt mua nhà ở xã hội giá rẻ

Chung cư An Trung 2 để hiện xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng và dột nước.
Chung cư An Trung 2 để hiện xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng và dột nước.
Chung cư An Trung 2 để hiện xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng và dột nước.
Lên top