Đã đến lúc doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán nhà để tự cứu mình?

Nguồn cung sụt giảm mạnh do dịch COVID-19, đã đến lúc thị trường cần có sự điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thực tế thu nhập người dân
Nguồn cung sụt giảm mạnh do dịch COVID-19, đã đến lúc thị trường cần có sự điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thực tế thu nhập người dân
Nguồn cung sụt giảm mạnh do dịch COVID-19, đã đến lúc thị trường cần có sự điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thực tế thu nhập người dân
Lên top