Hải Phòng:

Cựu Chủ tịch quận lấy hàng nghìn mét đất cây xanh cho thuê làm kiốt

Dãy ki ốt được xây dựng ngay trong khu dân cư mới được quy hoạch, nằm ở trung tâm TP.Hải Phòng. Ảnh: H.HOAN
Dãy ki ốt được xây dựng ngay trong khu dân cư mới được quy hoạch, nằm ở trung tâm TP.Hải Phòng. Ảnh: H.HOAN
Dãy ki ốt được xây dựng ngay trong khu dân cư mới được quy hoạch, nằm ở trung tâm TP.Hải Phòng. Ảnh: H.HOAN
Lên top