Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Lên top