Cùng Việt Trinh thu hoạch quả, rau trong vườn rộng 2.500m2 của nữ diễn viên

Việt Trinh đi thu hoạch vườn. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh đi thu hoạch vườn. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh đi thu hoạch vườn. Ảnh: NSCC.
Lên top