Cùng Việt Trinh đi thu hoạch nhiều loại trái cây trong vườn 2.500m2

Việt Trinh thu hoạch trái cây vườn. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh thu hoạch trái cây vườn. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh thu hoạch trái cây vườn. Ảnh: NSCC.
Lên top