Cụm công nghiệp Phước Tân (Đồng Nai): Phát hiện nhiều vi phạm mới

Cụm công nghiệp Phước Tân. Ảnh: Minh Châu
Cụm công nghiệp Phước Tân. Ảnh: Minh Châu
Cụm công nghiệp Phước Tân. Ảnh: Minh Châu
Lên top