Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Kim Oanh

Cục Thuế Bình Dương  nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Công ty Kim Oanh. Ảnh: Nguồn Cty Kim Oanh
Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Công ty Kim Oanh. Ảnh: Nguồn Cty Kim Oanh
Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Công ty Kim Oanh. Ảnh: Nguồn Cty Kim Oanh
Lên top