Cư dân AZ Thăng Long "chơ vơ" vì chủ đầu tư và nhà thầu tranh chấp kéo dài

Lên top