Creed Group đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại BĐS An Gia

Tuyên bố hợp tác đầu tư lâu dài của Creed Group vào An Gia đã chính thức chấm dứt với động tác thoái toàn bộ vốn mới công bố  của Creed Group. Ảnh: Quang Duy
Tuyên bố hợp tác đầu tư lâu dài của Creed Group vào An Gia đã chính thức chấm dứt với động tác thoái toàn bộ vốn mới công bố của Creed Group. Ảnh: Quang Duy
Tuyên bố hợp tác đầu tư lâu dài của Creed Group vào An Gia đã chính thức chấm dứt với động tác thoái toàn bộ vốn mới công bố của Creed Group. Ảnh: Quang Duy
Lên top