Công ty Thanh Yến nói gì về phản ánh của người mua căn hộ dự án Gold Coast?

Vị trí dự án Gold Coast là Trường Chính trị (cũ) tỉnh Khánh Hòa nằm ngay trên khu "đất vàng" hơn 7.388 m2 được UBND tỉnh giao cho Công ty  CP Thanh Yến thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Ảnh: Nhiệt Băng
Vị trí dự án Gold Coast là Trường Chính trị (cũ) tỉnh Khánh Hòa nằm ngay trên khu "đất vàng" hơn 7.388 m2 được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Ảnh: Nhiệt Băng
Vị trí dự án Gold Coast là Trường Chính trị (cũ) tỉnh Khánh Hòa nằm ngay trên khu "đất vàng" hơn 7.388 m2 được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top