Công ty nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam không?

Doanh nghiệp nước ngoài có quyền được sử dụng đất tại Việt Nam, tuy nhiên phải tuân thủ luật pháp. Ảnh: Hương Nguyễn
Doanh nghiệp nước ngoài có quyền được sử dụng đất tại Việt Nam, tuy nhiên phải tuân thủ luật pháp. Ảnh: Hương Nguyễn
Doanh nghiệp nước ngoài có quyền được sử dụng đất tại Việt Nam, tuy nhiên phải tuân thủ luật pháp. Ảnh: Hương Nguyễn
Lên top