Công ty Bất động sản Nhật Nam nói gì về kiểu gọi vốn bất thường?

Nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác với Cty bất động sản Nhật Nam. Ảnh: PV.
Nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác với Cty bất động sản Nhật Nam. Ảnh: PV.
Nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác với Cty bất động sản Nhật Nam. Ảnh: PV.
Lên top