Công trình Mã Pì Lèng Panorama: Sẽ cho tồn tại, không phá dỡ toàn bộ

Công trình vi phạm trật tự tại đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đ.HUỲNH
Công trình vi phạm trật tự tại đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đ.HUỲNH
Công trình vi phạm trật tự tại đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đ.HUỲNH
Lên top