Công suất thuê phòng du lịch tại Hà Nội đạt “đỉnh” trong 5 năm