Công suất phòng chỉ 12%, kinh doanh khách sạn đang lâm vào ngõ cụt

Lượng khách quốc tế vẫn chưa trở lại khiến cho hoạt động kinh doanh khách sạn không thể sáng sủa. Ảnh: Ngọc Lê
Lượng khách quốc tế vẫn chưa trở lại khiến cho hoạt động kinh doanh khách sạn không thể sáng sủa. Ảnh: Ngọc Lê
Lượng khách quốc tế vẫn chưa trở lại khiến cho hoạt động kinh doanh khách sạn không thể sáng sủa. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top