Công nghệ, vật liệu tốt hơn, tại sao tuổi thọ công trình lại ngắn hơn?

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP.Hà Nội).
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP.Hà Nội).
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP.Hà Nội).
Lên top