Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công khai dự án thế chấp ngân hàng, sao phải lo lắng?