Công bố những tiện ích “đỉnh cao” dành cho cư dân Goldmark City

Ông Guy Wilson – Đại diện Hệ thống giáo dục Royal Kidz
Ông Guy Wilson – Đại diện Hệ thống giáo dục Royal Kidz