Công bố 3 siêu dự án bất động sản tại Singapore cho nhà đầu tư Hà Nội

Sự kiện đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tại Hà Nội & khu vực phía Bắc.
Sự kiện đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tại Hà Nội & khu vực phía Bắc.