Condotel “chết đuối vớ được cọc”?

Việc Condotel được cấp sổ đỏ là tin vui với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Ảnh: V.DŨNG
Việc Condotel được cấp sổ đỏ là tin vui với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Ảnh: V.DŨNG
Việc Condotel được cấp sổ đỏ là tin vui với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Ảnh: V.DŨNG
Lên top