“Cơn sốt” đầu tư bất động sản cho thuê tại Hạ Long