"Cơn sốc" bất động sản Vân Đồn (Quảng Ninh): Tiềm ẩn đầy nguy hiểm

Khu đô thị Cái Rồng đầu tư sơ sài sau hơn chục năm hiện đang bị thổi giá cao vài chục triệu đồng/m2. Ảnh: Đ,P
Khu đô thị Cái Rồng đầu tư sơ sài sau hơn chục năm hiện đang bị thổi giá cao vài chục triệu đồng/m2. Ảnh: Đ,P
Khu đô thị Cái Rồng đầu tư sơ sài sau hơn chục năm hiện đang bị thổi giá cao vài chục triệu đồng/m2. Ảnh: Đ,P

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top