Con nuôi có quyền hưởng thừa kế nhà đất của cha mẹ nuôi

Con nuôi và cha mẹ nuôi hoàn toàn được quyền hưởng di sản thừa kế nhà đất của nhau. Ảnh minh họa: LĐO
Con nuôi và cha mẹ nuôi hoàn toàn được quyền hưởng di sản thừa kế nhà đất của nhau. Ảnh minh họa: LĐO
Con nuôi và cha mẹ nuôi hoàn toàn được quyền hưởng di sản thừa kế nhà đất của nhau. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top