Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Theo quảng cáo, PV đến khảo sát một dự án condotel đang được rao bán, nhưng cam kết lợi nhuận và giá bán thực tế hoàn toàn khác với những lời quảng cáo đầy ưu đãi qua email (ảnh: PV).
Theo quảng cáo, PV đến khảo sát một dự án condotel đang được rao bán, nhưng cam kết lợi nhuận và giá bán thực tế hoàn toàn khác với những lời quảng cáo đầy ưu đãi qua email (ảnh: PV).
Theo quảng cáo, PV đến khảo sát một dự án condotel đang được rao bán, nhưng cam kết lợi nhuận và giá bán thực tế hoàn toàn khác với những lời quảng cáo đầy ưu đãi qua email (ảnh: PV).
Lên top