Có trích lục bản đồ địa chính sẽ được cấp sổ đỏ?

Lên top