Có thể khởi kiện ra tòa nếu bị hàng xóm xây tường rào chắn cửa

Lên top