Có thể gặp rủi ro gì nếu làm mất sổ đỏ?

Khi bị mất sổ đỏ hãy thông báo ngay tới UBND xã, phường, thị trấn.
Ảnh: LĐO.
Khi bị mất sổ đỏ hãy thông báo ngay tới UBND xã, phường, thị trấn. Ảnh: LĐO.
Khi bị mất sổ đỏ hãy thông báo ngay tới UBND xã, phường, thị trấn. Ảnh: LĐO.
Lên top