Cơ hội để mua nhà, đất giá rẻ giữa dịch bệnh COVID-19

Nhiều nhà đầu tư “lướt sóng” hiện chấp nhận bán cắt lỗ, tháo chạy khỏi thị trường. Ảnh: Cao Nguyên.
Nhiều nhà đầu tư “lướt sóng” hiện chấp nhận bán cắt lỗ, tháo chạy khỏi thị trường. Ảnh: Cao Nguyên.
Nhiều nhà đầu tư “lướt sóng” hiện chấp nhận bán cắt lỗ, tháo chạy khỏi thị trường. Ảnh: Cao Nguyên.
Lên top