Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có hay không việc “quy hoạch một đằng, cấp giấy phép một nẻo”?